Salubungin si Pilandok sa Komikon!

Tumawid na si Pilandok mula mundo ng kuwentong bayan patungong daigdig ng picture books. Ngayon, inaanyayahan namin kayong salubungin siya sa kaniyang bagong pakikipagsapalaran sa landas ng komiks!

Ipakikilala sa parating na Komikon (Oct 27, 10AM-7PM, sa Bayanihan Center sa Pasig City) ang unang isyu ng Pilandokomiks sa guhit at panulat ni Borg Sinaban. Dalawin si Borg at si Pilandok sa booth ng Rocket Kapre at samahan natin si Pilandok sa kaniyang pakikipagsapalaran upang mailigtas ang Dantaong Gubat mula sa sakim na Datu ng Hilaga!

Ang Pilandokomiks ay halaw sa mga kuwentong isinulat ni Virgilio S. Almario at iginuhit ni Kora Dandan-Albano.

 

Comments Off on Salubungin si Pilandok sa Komikon!

Filed under Adarna House

Comments are closed.