Ipinagliban para sa Abril 2013: Kumperensiya sa Pagtuturo sa Filipino

Ikinalulungkot po naming ibalitang napagpasyahang ipagpaliban samantala ang pagdaraos ng Ikalawang Kumperensiya sa Pagtuturo sa Filipino na gaganapin sana ngayong Oktubre. Nakatanggap kami ng balita mula sa isang tagapagsalitang pamplenarya na hindi na siya makatutuloy sa Kumperensiya dahil sa isang medical emergency. Pangalawang tagapagsalita na siyang nagsabing hindi na makatutuloy sa pagdalo.

Dahil po dito, at upang mapanatili ang integridad ng daloy at lalamanin ng Kumperensiya, minabuti po naming ilipat ang Kumperensiya sa Abril ng sunod na taon. Wala pa pong tiyak na petsa at lunan; muli po naming kailangang kausapin  ang Kagawaran ng Filipino ng Ateneo ukol dito.

Sisikapin po naming mapanatili ang kasalukuyang daloy at halaga ng Kumperensiya. Sakali pong interesado kayong humabol ng pagpapatala para sa Kumperensiya sa Abril, maaari po ninyong iwan ang inyong e-mail address at mobile number upang madali namin kayong mabalitaan.

Nagpapasalamat kami sa pang-unawa at pasensya ng aming katuwang, mga mga nagpatala, at mga tagapagsalita. Para sa anumang katanungan tungkol sa Kumperensiya, makipag-ugnayan lamang sa kumperensiya[at]adarna.com.ph, (02) 352-6765 local 119, o (0927) 382-4716.

Comments Off on Ipinagliban para sa Abril 2013: Kumperensiya sa Pagtuturo sa Filipino

Filed under Adarna House, Workshops

Comments are closed.