February 21 is Int’l Mother Language Day!

imld-feb21

Today is International Mother Language Day! Observed every 21st of February since 2000, this event aims to “promote linguistic and cultural diversity and multiculturalism.” This makes it a very relevant celebration for our country whose citizens speak almost two hundred tongues and also the perfect opportunity to bust some myths and promote our languages in one go.

 • Acknowledge them as languages—not dialects. One of the biggest misconceptions on the classification of the languages in our country is that Cebuano, Pangasinan, Tausug, and other ethnic languages are dialects of the Filipino language. Nope, these are languages! Dialects are technically variations of a language; Tagalog, for example, has dialects that include those spoken in Bulacan, Rizal, Quezon Province, etc.
 • Languages are not hierarchical. All languages  are equal and have their own set of unique characteristics. So English is not superior to Filipino, just as Filipino is not superior to other Philippine languages. We also have to recognize that a mother tongue is not a synonym for “regional language.” For example, English and Filipino are the mother tongues of children who speak these as their first languages. 
 • Respect their names. We can express our respect and pride for our languages by taking the time to know their names, correct spelling, and pronunciation so that we can also avoid using pejorative or incorrect terms to describe ethnic groups/their languages. Blaan, for instance, is the right name for both the language and the people instead of Bilaan and B’laan. Pangasinan is the name of the language and not Pangasinense, the people, nor Pangalatok, which is considered offensive.

A reason to commemorate this day is the success of the Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) program. MTB-MLE requires the use of the students’ first language, called the mother language or mother tongue, in learning subjects from Kinder to Grade 3. This program is founded on numerous studies proving that strength in a child’s mother language positively affects the learning of a second language. Like any infant program, however, MTB-MLE is still growing and faces a lot of challenges, such as the dearth of reading materials in the different languages and insufficient number of teachers who are skilled to teach in their mother tongue.

We can help raise awareness about the need for materials in our mother tongues by telling stories, poems, and other works in our own languages. For sure, children will enjoy reading books in their mother tongue or will be engaged to listen to stories passed down by their older generation. You can grab copies of the books in your local libraries, shops, or publishing houses. The Adarna House catalogue also contains books translated into Ilocano and Cebuano.

It’s high time to recognize the importance and propagate the use of our mother tongue, the language closest to our heart.

Comments Off on February 21 is Int’l Mother Language Day!

Filed under Adarna House

Al Estrella: Guro at Ilustrador

al-estrella

Alam ba ninyong isang guro din si Al Estrella? At na pagtuturo ng agham ang kinuha niyang major sa kolehiyo? Tulad ng maraming manlilikha ng mga libro ng Adarna House, mayroon ding ibang pinagkakaabalahan ang kilalang ilustrador ng mga librong Kakanin, Supremo, at Pangkat Papaya. At isa nga rito ay ang pagiging guro sa isang pribadong paaralan.

Dahil marami pa tayong hindi alam tungkol sa kaniya, kinausap namin siya at malugod naman siyang nagkuwento tungkol sa buhay niya bilang isang guro.

Kailan mo napagpasiyahang maging isang guro? Paano mo naman ito natupad?

Naisip kong maging guro noong naging katekista ako sa hayskul. Ibang saya kasi ang nakukuha ko sa pagtuturo. Pero maraming nagbabala sa akin na walang pera sa pagtuturo, kaya nang naging guro ako, nagtinda ako ng longganisa sa klase. Biro lang!

Nagsimula akong magturo noong 2008 pagkatapos makakuha ng degree sa Elementary Education, na may major sa agham, pero di ako nakapagturo ng agham kailanman. Ang totoo, walong taon na akong nagtuturo ng Filipino. Mukha yatang nakatadhana na kami ng Filipino sa isa’t isa.

Tungkol sa pagtuturo ang laman ng blog mong Teacher’s Pwet. Paano mo naisipang gawin ito?

Noong nagtuturo pa ako sa isang pampublikong paaralan, nalaman kong maraming nakatatawa at nakatutuwang kuwento sa loob ng klasrum, kaya naisipan kong gumawa ng blog. Noong una, isinusulat ko lamang ang mga ito pero nang tumagal na, gumawa na rin ako ng komiks.

Mga classroom bloopers ang karamihan sa mga ito. Tuwang-tuwa na ko noon na may mangilan-ngilan na nakababasa hanggang sa dumami na silang mga tagasubaybay ko.  Lumabas din sa diyaryong Inquirer ang Teacher’s Pwet nang ilang linggo. Sa kasalukuyan, hindi na muna aktibo ang blog na Teacher’s Pwet. Marami kasing order ng longganisa.

al-estrella-comics-a

Sa blog na ito napansin ang galing mo sa pagguhit. Paano mo nahasa ang kakayahan mo sa pagguhit?

Sa pagba-blog ko nga nakuha ang unang kliyente ko sa paggawa ng libro. Pero bata pa lang ako, gusto ko nang gumuhit. Ang tatay ko ang unang guro ko sa pagguhit at paglilok ng clay. Akala ko nga noon, niloloko lang ako ng mga guro ko kapag pinupuri nila ang mga gawa ko. (Ngayon, ako na ang nanloloko sa mga estudyante ko. Biro lang!)

Dahil wala naman akong gaanong alam sa teknikal na bagay pagdating sa pagguhit at sa mga tamang gamit para dito, madalas akong humanap ng inspirasyon sa ibang ilustrador. Sumali rin ako sa Ang Ilustrador ng Kabataan noong 2013 para mas mahasa pa ang kakayahan ko.

al-estrella-comics-b

Dalawa ang paraan mo sa paglikha ng ilustrasyon – clay sa Kakanin at komiks sa Supremo at Pangkat Papaya. Paano mo naisip na subukan ang mga ito?

Gusto ko na ng clay art noon pa pero hindi ko alam na posibleng gamitin ito para sa aklat pambata hanggang sa nakita ko ang Dindo Pundido. Naisip ko noon na balang araw, magkakaroon din ako ng aklat na pambata na gamit ang clay!

Mahilig din akong magbasa ng Calvin and Hobbes at Kikomachine kaya naisipan kong subukang gumawa ng komiks dati. Masuwerte ako sa Supremo at Pangkat Papaya dahil hinayaan ako ng Adarna House na gawin ang gusto ko sa pag-illustrate nito.

Ano naman ang mga pangarap mong malikha o maiguhit na aklat pambata?

Gusto kong makagawa ng sariling kuwentong pambata, ‘yong ako mismo ang nag-isip ng kuwento at gumuhit. Gusto ko ring makagawa ng isang kakaibang alphabet book. Basta kakaiba, at basta longganisa ang para sa letrang ‘l’.

 

Talagang aabangan naming iyan, Al. Maraming salamat sa pagpapaunlak!

 

 

1 Comment

Filed under Adarna House

Peb.17 (QC) & Peb.18 (Urdaneta): libreng seminar para sa mga guro

klasrum-urdaneta-qc

Malugod na iniimbitahan ng Adarna House ang mga guro sa elementarya at sekundarya para sa Klasrum Adarna: Using Children’s Literature in the Classroom at Pagtuturo ng Klasikong Panitikan. Dalawang libreng seminar (kasama ang tanghalian at sertipiko), gaganapin ang mga ito mula 8:00 NU hanggang 5:00 NH sa 17 Pebrero 2017 (Biyernes) sa Quezon City, at 18 Pebrero 2017 (Sabado)  sa Urdaneta City.

[BALITA: Punô na ang parehong Klasrum tungkol sa Using Children’s Literature in the Classroom para sa Peb.17 (Quezon City) at Peb.18 (Urdaneta). Patuloy pa rin ang pagtanggap ng rehistrasyon para sa Pagtuturo ng Klasikong Panitikan ng parehong petsa.]

Ang unang paksa, para sa mga guro ng English o Filipino sa elementarya, ay tatalakayin ni Pamela Razon ng UP Integrated School at dating pinuno ng K-2 Department nito. Para naman sa mga guro ng Filipino sa sekundarya ang pangalawang paksa, tatalakayin ni Dr. Edgar Calabia Samar, propesor ng panitikan sa Ateneo de Manila University.

Mayroong 60 puwestong pangkalahok para sa bawat paksa at pupunan namin ang mga ito ayon sa pagdating ng mga pagpapatala. Hanggang apat na guro lamang ang maaaring ipadala ng bawat paaralan (maximum ng 2 guro sa bawat paksa). Narito ang mga detalye upang makalahok:

 1. Isulat ang buong pangalan ng [mga] gurong inyong ipapadala kasama ang antas ng tinuturuan, mobile number, at e-mail address ng bawat isa, at ang pangalan ng inyong paaralan.
 2. Ipadala ito sa email: klasrum[at]adarna.com.ph o text: +63 915 527 1105.
 3. Hintayin ang kumpirmasyong ipadadala sa mobile number at/o e-mail address ng kalahok. Kasama sa kumpirmasyon ang tiyak na lunan ng seminar.
 4. Kailangan ang kumpletong impormasyon para makapagpatala. Hindi makalalahok ang mga hindi nakapagpatala. Ang huling araw ng pagpapatala ay  15 Pebrero 2017 (Miyerkoles).

Kung mayroong katanungan, mangyari na lamang na makipag-alam sa mga nabanggit na email o mobile number, o sa (+632) 3526765 local 119.


Pang-apat at panlima ang mga ito sa mga Klasrum Adarna ng taong 2017. Umantabay dito para sa mga panawagan tungkol sa susunod pang seminar.

7 Comments

Filed under Adarna House, Workshops

Call for Entries: 2017 PBBY-Alcala Prize

alcala-call

The Philippine Board on Books for Young People (PBBY) is now accepting entries for the 2017 PBBY-Alcala Prize.

The winner shall be given a cash prize of P25,000.00, a gold medal, and an opportunity to be published. Prizes will be awarded in an appropriate ceremony to be held during the celebration of National Children’s Book Day on July 18, 2017.

Contest Rules

 1. The contest is open to all Filipino citizens except those who are related to any PBBY member up to the third degree of consanguinity.
 2. Entries must be based on the 2017 PBBY-Salanga Prize winning story, Dalawa Kami ni Lola  by Genaro Gojo Cruz. A copy of this story may be requested from the PBBY Secretariat or downloaded from the PBBY website.
 3. All entries must be original unpublished illustrations that have not won in any previous contest.
 4. All entries must consist of three (3) illustrations that are of the same size and medium. Entries do not have to be based on consecutive spreads/parts of the text.
 5. A contestant may send in more than one (1) entry.
 6. Each entry must be signed by a pen name only, preferably on a small piece of paper pasted on the back of each artwork.  Entries with a signature or any identifying marks are automatically disqualified.
 7. Together with each entry, contestants must submit a separate envelope, on the face of which only the pen name of the contestant shall appear.  The envelope must contain the contestant’s full name, address, contact numbers, short description of background, and notarized certification vouching for the originality of the entry and for the freedom of the organizers from any liability arising from the infringement of copyright in case of publication.
 8. All entries must be sent to the PBBY Secretariat, c/o Adarna House, 109 Scout Fernandez cor. Scout Torillo Sts., Quezon City by April 28, 2017. Entries may be submitted in person or by courier service.
 9. Winners will be announced no later than June 19, 2017.  Non-winning entries must be claimed no later than August 7, 2017 after which they will no longer be the responsibility of the organizers.

For more details, interested parties may contact PBBY by calling +632 3526765 local 203 or emailing pbby [at] adarna.com.ph.

Comments Off on Call for Entries: 2017 PBBY-Alcala Prize

Filed under Adarna House, Contests & Promos

Peb.11, Pampanga: 2 libreng seminar para sa mga guro

klasrum-pampanga

Malugod na iniimbitahan ng Adarna House ang mga guro sa elementarya at sekundarya para sa Klasrum Adarna: Using Children’s Literature in the Classroom at Pagtuturo ng Klasikong Panitikan. Dalawang libreng seminar (kasama ang tanghalian at sertipiko), gaganapin ang mga ito nang sabay sa 11 Pebrero 2017 (Sabado) mula 8:00 NU hanggang 5:00 NH sa Angeles City, Pampanga.

Ang unang paksa, para sa mga guro ng English o Filipino sa elementarya, ay tatalakayin ni Pamela Razon ng UP Integrated School at dating pinuno ng K-2 Department nito. Para naman sa mga guro ng Filipino sa sekundarya ang pangalawang paksa, tatalakayin ni Dr. Edgar Calabia Samar, propesor ng panitikan sa Ateneo de Manila University.

Mayroong 60 puwestong pangkalahok para sa bawat paksa at pupunan namin ang mga ito ayon sa pagdating ng mga pagpapatala. Hanggang apat na guro lamang ang maaaring ipadala ng bawat paaralan (maximum ng 2 guro sa bawat paksa). Narito ang mga detalye upang makalahok:

 1. Isulat ang buong pangalan ng [mga] gurong inyong ipapadala kasama ang antas ng tinuturuan, mobile number, at e-mail address ng bawat isa, at ang pangalan ng inyong paaralan.
 2. Ipadala ito sa email: klasrum[at]adarna.com.ph o text: +63 915 527 1105.
 3. Hintayin ang kumpirmasyong ipadadala sa mobile number at/o e-mail address ng kalahok. Kasama sa kumpirmasyon ang tiyak na lunan ng seminar.
 4. Kailangan ang kumpletong impormasyon para makapagpatala. Hindi makalalahok ang mga hindi nakapagpatala. Ang huling araw ng pagpapatala ay  6 Pebrero 2017 (Lunes).

Kung mayroong katanungan, mangyari na lamang na makipag-alam sa mga nabanggit na email o mobile number, o sa (+632) 3526765 local 119.


Pangalatlo ito sa mga Klasrum Adarna ng taong 2017. Umantabay dito para sa mga panawagan tungkol sa mga susunod pang seminar.

2 Comments

Filed under Adarna House, Workshops

Job openings for January 2017

job-opening-jan-2017

Please see the listings below for details about our job openings for Business Development Executive, Bookshop Assistant, and project-based Sales Assistants.


JOB OPENING:  BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE

Adarna House is currently in need of a Business Development Executive.

The position will report to the Business Development Manager and will be responsible in generating sales from schools and other assigned channels in Region 3. Responsibilities include, but are not limited to, the following:

 • Contribute to the overall sales targets of the company
 • Handle sales order placements and follow up customer requirements
 • Handle inquiries, issues, and concerns of clients
 • Assist in implementing sales activities and literacy programs
 • Support customer service, marketing, and other departments in delivering quality product and services

Candidates should have the following minimum qualifications:

 • Must have a sense of country and commitment to advocating reading and literacy improvement
 • A Bachelor’s degree in any related field; fresh graduates are encouraged to apply; applicants with sales experience, a plus
 • Excellent communication and people skills
 • Must be a team-player and willing to travel

The company offers a competitive salary and benefits package, excellent work-life balance, and training opportunities to the successful candidate.

Interested individuals must submit a comprehensive resume via e-mail to vanessa[at]adarna.com.ph with the subject line “BDG Executive Application” on or before January 31, 2017. (Only qualified applicants will be notified.)


JOB OPENING:  PROJECT-BASED SALES ASSISTANTS

Adarna House is currently in need of Project-Based Sales Assistants.

The position will report to the Business Development Manager and will provide sales, administrative, secretarial, and clerical support to the sales team. Responsibilities include, but are not limited to, the following:

 • Representing Adarna House at book fairs organized in schools, trade fairs, and conferences
 • Setting up and manning selling booths during book fairs
 • Filing sales documents and other paperwork
 • Providing administrative and clerical assistance in implementing sales and marketing activities
 • Responding to customer inquiries and accurately directing them to other members of the organization

Minimum Qualifications

Candidates should fulfill the following minimum qualifications:

 • A Bachelor’s degree in any related field; fresh graduates are encouraged to apply
 • Excellent communication and people skills
 • Internet savvy with basic MS Office competencies
 • Highly organized with good attention to detail

Interested individuals must submit a comprehensive resume via e-mail to vanessa[at]adarna.com.ph with the subject line “PB Sales Assistant Application” on or before January 31, 2017. (Only qualified applicants will be notified.)


JOB OPENING: BOOKSHOP ASSISTANT

Adarna House is currently in need of a Bookshop Assistant.

The position will report to the Marketing Manager and will provide sales, administrative, secretarial, and clerical support to the Marketing and Business Development group. Responsibilities include, but are not limited to, the following:

 • Manning the bookshop from Monday to Saturday, 8am to 5pm
 • Managing and maintaining timely product displays at the book shop
 • Responding to customer inquiries and accurately directing them to other members of the organization
 • Providing sales, administrative, and clerical assistance in implementing sales and marketing activities

Minimum Qualifications

Candidates should fulfill the following minimum qualifications:

 • A Bachelor’s degree in any related field; fresh graduates are encouraged to apply
 • Excellent communication and people skills
 • Internet savvy with basic MS Office competencies
 • Highly organized with good attention to detail

Interested individuals must submit a comprehensive resume via e-mail to vanessa[at]adarna.com.ph with the subject line “Book Shop Assistant Application” on or before January 31, 2017. (Only qualified applicants will be notified.)

Comments Off on Job openings for January 2017

Filed under Adarna House

[PUNÔ NA] Enero 28, Baguio City: libreng seminar para sa mga guro ng Filipino

klasrumbaguio

[UPDATE: Sarado na ang pagpapatala para sa seminar na ito.]

Malugod na iniimbitahan ng Adarna House ang mga guro sa sekundarya para sa Klasrum Adarna: Pagtuturo ng Klasikong Panitikan. Isang libreng seminar (kasama ang tanghalian at sertipiko), gaganapin ito sa 28 Enero 2017 (Sabado) mula 8:00 NU hanggang 5:00 NH sa Baguio City

Ang tagapagsalita para sa seminar na ito ay si Dr. Edgar Calabia Samar, propesor ng panitikan sa Ateneo de Manila University at premyadong makata at nobelista.

Mayroong 60 puwestong pangkalahok at pupunan namin ang mga ito ayon sa pagdating ng mga pagpapatala. Hanggang dalawang guro lamang ang maaaring ipadala ng bawat paaralan. Narito ang mga detalye upang makalahok:

 1. Isulat ang buong pangalan ng [mga] gurong inyong ipapadala kasama ang antas ng tinuturuan, mobile number, at e-mail address ng bawat isa, at ang pangalan ng inyong paaralan.
 2. Ipadala ito sa email: klasrum[at]adarna.com.ph o text: +63 915 527 1105.
 3. Hintayin ang kumpirmasyong ipadadala sa mobile number at/o e-mail address ng kalahok. Kasama sa kumpirmasyon ang tiyak na lunan ng seminar.
 4. Kailangan ang kumpletong impormasyon para makapagpatala. Hindi makalalahok ang mga hindi nakapagpatala. Ang huling araw ng pagpapatala ay 23 Enero 2017 (Lunes).

Sa oras ng pagpapaskil ng paanyayang ito, mayroon na lamang 20 bakanteng puwestong pangkalahok. Kung mayroong katanungan, mangyari na lamang na makipag-alam sa mga nabanggit na email o mobile number, o sa (+632) 3526765 local 119.


Pangalawa ito sa mga Klasrum Adarna ng taong 2017. Ngayong araw (16 Enero 2016) ang huling araw ng pagpapatala para sa unang Klasrum Adarna sa Lipa. Umantabay dito para sa mga panawagan tungkol sa mga susunod pang seminar.

Comments Off on [PUNÔ NA] Enero 28, Baguio City: libreng seminar para sa mga guro ng Filipino

Filed under Adarna House, Workshops