Adarna House Bags 4 National Children’s Book Awards

Held every 2 years and organized by the National Book Development Board and the Philippine Board on Books for Young People, the National Children’s Book Awards give honor to the best publications for children and young adults. This year’s ceremonies were held on the 35th National Children’s Book Day, July 17, 2018, at the Cultural Center of the Philippines lobby.

Four Adarna House books – three from the Anino Comics imprint – were named Best Reads for Kids at the 5th National Children’s Book Awards.

These titles will be offered at a discount online and at the Adarna House Quezon City bookshop from July 23 to August 23:
• 20 % discount on individual titles
PhP650 for all 4 titles (28 % off)

Ang Hari ng Komyut
Hari ng Komyut puts into the spotlight the trials and challenges Filipinos encounter in our public transport system in a way that is lighthearted and comic—but still drives a serious point. Masterfully executed, these comics strips shed light on the comedy of everyday commuting tragedies and the tragedy of everyday commuting comedies; reminding us that there is always hope at the next train. – Manix Abrera

Lost
For a wordless comic book to be good, the artist has to maintain the balance between what information is given and what is kept hidden for the reader to interpret on their own. Lost has found that balance. With that, it is able to tell a story of great adventure while giving the reader freedom to translate the pictures using their own experiences and emotions to understand what is happening. It is a breathtaking testament to the power of comics. – Manix Abrera

Meläg
Isinabuhay ang nagdaang panahon sa mundo ng kabataan sa probinsya ng Pangasinan gamit ang malikhaing dibuho, at paglalahad. Nakakaantig ng damdamin ngunit nakakatuwa. – Edgardo Quiros

Si Janus Silang at ang Pitumpu’t Pitong Pusong
Para sa matagumpay na panulat na pangkabataang nobela at disenyong panlibro na nakakapanghimok ng malikhaing pagbabasang malinaw na tumatahak sa kwento ng pakikipagsapalaran at paghahanap sa sarili ng tauhan–halaw sa mitolohiya at urban lore, gamit ang kontemporaryong wika at mga sandali–at mapanlarong pagsasanib ng sulat, komiks at chat sa texto na nakakapanghikayat ng malawig na gamit sa imahinasyon at diwa, at lamlamin ang pagbabasa bilang pang-araw-araw na aktibidad at pangangailangan ng isip at katawan… – Rolando Tolentino

Comments Off on Adarna House Bags 4 National Children’s Book Awards

Filed under Adarna House, Book events, Contests & Promos

Comments are closed.