[PUNÔ NA] Enero 28, Baguio City: libreng seminar para sa mga guro ng Filipino

klasrumbaguio

[UPDATE: Sarado na ang pagpapatala para sa seminar na ito.]

Malugod na iniimbitahan ng Adarna House ang mga guro sa sekundarya para sa Klasrum Adarna: Pagtuturo ng Klasikong Panitikan. Isang libreng seminar (kasama ang tanghalian at sertipiko), gaganapin ito sa 28 Enero 2017 (Sabado) mula 8:00 NU hanggang 5:00 NH sa Baguio City

Ang tagapagsalita para sa seminar na ito ay si Dr. Edgar Calabia Samar, propesor ng panitikan sa Ateneo de Manila University at premyadong makata at nobelista.

Mayroong 60 puwestong pangkalahok at pupunan namin ang mga ito ayon sa pagdating ng mga pagpapatala. Hanggang dalawang guro lamang ang maaaring ipadala ng bawat paaralan. Narito ang mga detalye upang makalahok:

  1. Isulat ang buong pangalan ng [mga] gurong inyong ipapadala kasama ang antas ng tinuturuan, mobile number, at e-mail address ng bawat isa, at ang pangalan ng inyong paaralan.
  2. Ipadala ito sa email: klasrum[at]adarna.com.ph o text: +63 915 527 1105.
  3. Hintayin ang kumpirmasyong ipadadala sa mobile number at/o e-mail address ng kalahok. Kasama sa kumpirmasyon ang tiyak na lunan ng seminar.
  4. Kailangan ang kumpletong impormasyon para makapagpatala. Hindi makalalahok ang mga hindi nakapagpatala. Ang huling araw ng pagpapatala ay 23 Enero 2017 (Lunes).

Sa oras ng pagpapaskil ng paanyayang ito, mayroon na lamang 20 bakanteng puwestong pangkalahok. Kung mayroong katanungan, mangyari na lamang na makipag-alam sa mga nabanggit na email o mobile number, o sa (+632) 3526765 local 119.


Pangalawa ito sa mga Klasrum Adarna ng taong 2017. Ngayong araw (16 Enero 2016) ang huling araw ng pagpapatala para sa unang Klasrum Adarna sa Lipa. Umantabay dito para sa mga panawagan tungkol sa mga susunod pang seminar.

Comments Off on [PUNÔ NA] Enero 28, Baguio City: libreng seminar para sa mga guro ng Filipino

Filed under Adarna House, Workshops

Comments are closed.