Call for voice auditions

voice-talent

Upang sundan ang Araw sa Palengke at But That Won’t Wake Me Up, binubuo na namin ngayon ang isa pang storybook app! Naghahanap kami ng maaaring magbigay-boses para dito. Kaya ikalendaryo na ang mga petsa para sa audition (ika-10, 13, at 14 ng Enero) at magiging recording (ika-17 ng Enero)  kung ikaw ay:

  • babae, at may edad na 18 pataas
  • nakapagbabasa nang malinaw at matatas sa Ingles at Filipino
  • nakapagpapahiwatig ng iba’t ibang damdamin at tauhan gamit ang boses

Para sa karagdagang detalye o para magpasa ng resume at magpatakda ng audition, makipag-ugnayan kay Lance Ferrer sa lance [at] adarna.com.ph o sa (02) 352-6765 local 120.

PAALALA: walang opisina ang Adarna House mula hapon ng ika-23 ng Disyembre. Magbabalik ang aming tanggapan sa ika-3 ng Enero sa sunod na taon.

Comments Off on Call for voice auditions

Filed under Adarna House

Comments are closed.