Blog Tour: Ngumiti si Andoy

Ngumiti-si-Andoy-Blog

Simula bukas hanggang sa paglulunsad ng libro sa Sabado (Araw ni Andoy), unti-unting ipakikilala ng ilang blogger ang  ilalabas na aklat na Ngumiti si Andoy, batay sa kuwento at ilustrasyong nanalo sa 2013 PBBY Salanga at Alcala Prize, sulat ni Xi Zuq at guhit ni Dominic Agsaway.

Pinapaksa ng aklat pambatang Ngumiti si Andoy ang buhay ni Andres Bonifacio, na magdiriwang ng kaniyang ika-150 kaarawan sa ika-30 ng Nobyembre.

Naririto ang listahan ng mga kasali sa blog tour. Bisitahin ninyo sila para sa pagkakataong manalo ng libreng kopya ng libro, at isang poster ng Kartilya ng Katipunan!

Nobyembre 25
The Belle of a Boulevard
Book Junkie Joint
The Enigma of Herself
Roller Coaster Ride

Nobyembre 26
The Enigma of Herself
Asia in the Heart, World on the Mind
Xi Zuq’s Nook

Nobyembre 27
Cinderella Stories
The Belle of a Boulevard
Xi Zuq’s Nook

Nobyembre 28
Ficsation
The Belle of a Boulevard
Journeying Mars
Titser, Titser

Nobyembre 29
Book Junkie Joint
Journeying Mars
Titser, Titser

Nobyembre 30
Cinderella Stories
Bookmarked!
School Librarian in Action
The Belle of a Boulevard
It’s a Wonderful Bookworld
Marginalia

Comments Off on Blog Tour: Ngumiti si Andoy

Filed under Adarna House

Comments are closed.