3 bagong libro para sa pasukan

activity-books

Simula na ng panibagong taon kahapon para sa ilang paaralan. Handa na ba ang inyong mga tsikiting? Kung may pasok na, o kahit wala pa, may 3 kaming bagong librong siguradong makatutulong mang-engganyo sa mga bata sa kanilang unang araw sa paaralan.

Sa dalawang bagong coloring book (Magkulay Tayo! 2 at Magkulay Tayo! 3), huhusay ang mga batang kumilala ng mga kulay at humawak ng panulat habang nagkukulay ng mga simple at malalaking drowing. Sa Sanayang Adarna naman, makapag-eensayong magbilang, sumulat, at kumilala ng mga hugis ang mga batang nagsisimula o naghahanda pa lamang pumasok sa eskuwela.

Mabibili ang 2 coloring book (Php 66.00) at ang Sanayang Adarna (Php 80.00) sa mas mababang halaga (Php 50.00 at Php 60.00) sa Back-to-School SALE hanggang ika-15 ng Hunyo.

1 Comment

Filed under Adarna House, Book events

One response to “3 bagong libro para sa pasukan

  1. Pingback: New releases at MIBF | The Adarna House Blog