WiKAHON B: Parating na!

WiKAHON-B

Malapit nang dumating ang pangalawang WiKAHON! Noong isang taon, inilabas namin ang kauna-unahang kahon ng pahagdang pagtuturo sa Filipino. At dahil sa naging pagsalubong sa WiKAHON A, malapit na rin naming mailunsad ang WiKAHON B.

Ang WiKAHON B ay isinunod sa WiKAHON A, at nangangailangan ng mas mataas na pang-unawa at kakayahan sa wikang Filipino.

Naglalaman ang WiKAHON B ng mas mahahabang seleksiyon, mas komplikadong mga pangungusap, at mas malalalim na salita. Mas mahirap rin at nanghihingi ng mas malawak na pagtanaw ang mga kasamang pagsasanay.

Para sa mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa wikahon [at] adarna.com.ph o (02) 352-6765 local 113. Maaari ring pumunta sa wikahon.com para sa karagdagang impormasyon tungkol sa WiKAHON A.

 

Comments Off on WiKAHON B: Parating na!

Filed under Adarna House

Comments are closed.