Kumperensiya at Pilandokamp: early bird hanggang March 8

early-birdMagandang balita: Pinahaba po hanggang ika-8 ng Marso ang early bird registration para sa PilandoKamp at sa Ikalawang Kumperensiya sa Pagtuturo sa Filipino!

Para sa PilandoKamp, ang early bird rate ay mas mababa ng isang libong piso sa karaniwang registration fee. Kasama na rito ang transportation (balikan ng Manila at Forest Club Eco Resort and Eco Camp), mga tent, pagkain, PilandoKamp bag, PilandoKamp handbook, at official camp shirt.

Makatitipid naman nang Php 1,500.00 sa early bird rate ng Kumperensiya. Kasama na sa registration fee ang certificate, conference kit, at tatlong araw na pagkain.

Para sa mga katanungan at pagpapatala, makipag-ugnayan sa:

PilandoKamp (Lance)
(02) 352-6765 local 120
(0917) 563-0296
pilandokamp [at] adarna.com.ph

Kumperensiya (Ergoe)
(02) 352-6765 local 119
(0927) 382-4716
kumperensiya [at] adarna.com.ph

Comments Off on Kumperensiya at Pilandokamp: early bird hanggang March 8

Filed under Adarna House, Workshops

Comments are closed.