PilandoKamp: Sali na!

Pilandokamp

Inaanyayahan ang lahat ng mga tsikiting sa PilandoKamp, ang kauna-unahang summer camp ng Adarna House at Raya School, kasama ng Forest Club Eco Camp, sa PilandoKamp sa Abril 23-25, 2013 sa Forest Club Eco Resort sa Los Baños, Laguna.

Ang PilandoKamp ay isang summer camp na magtatagal ng dalawang gabi at tatlong araw, para sa mga batang edad 7 hanggang 12. Sa PilandoKamp, matutuklasan ng mga Kamper ang kanilang pagka-Filipino; mabubuo ang kanilang sariling pagtanaw sa kalayaan at pananagutan; at matutuhan nila ang kahalagahan ng pagpapanatili ng balanse ng kalikasan.

Kasama sa mga gagawin sa Kamp ang pagluluto, pagha-hike, mga laro, at proyektong pansining. Magkakaroon rin ng pagkakataon ang bawat Kamper na lumikha ng sarili niyang aklat ng mga bagong tuklas at karanasan sa loob ng PilandoKamp.

Sa ika-4 ng Pebrero, 2013 ang simula ng pagpapatala. Makipag-ugnayan sa pilandokamp[at] adarna.com.ph o sa (02) 352-6765 lok 120 para sa anumang katanungan.

Comments Off on PilandoKamp: Sali na!

Filed under Adarna House, The Raya School, Workshops

Comments are closed.