jiyaríya | kumpâ

Kahit na katunog, hindi salin ng diarrhea ang jiyaríya. At pumupusta kaming lahat tayo ay nakumpâ noong bata.

Heto ulit ang mga salita natin para sa linggong ito, ginamit sa mga pangungusap. Kaya ba ninyong hulaan ang mga kahulugan ayon sa konteksto?

Pagkatapos ng bahang dulot ng habagat, bumuhos ang mga jiyaríya para sa mga binaha.

at

Tawa nang tawa ang walong buwang gulang na sanggol sa pagkukumpâ ng kaniyang kuya.

jiyaríya
a) donasyon mula sa di kilalang tao
b) parangal sa pagkilala ng katapangan o lakas
c) panalangin

kumpâ
a) pakikipaglaro sa bata sa pagtatakip ng mata at panggugulat
b) pangungurot ng pisngi
c) paghihip sa tiyan ng bata para makapangiliti

I-highlight ito upang malaman ang sagot: A, A

Ayon sa UP Diksiyonaryong Filipino:

ji·ya··ya png [Mag] : regalo para sa mahihirap, at mula sa mga taong hindi nagpapakilala.

kum·pâ png : pakikipaglaro sa bata na tinatakpan ang mata at bubuksan pagkatapos.

– – – – – – – – –

Linggo-linggo, maghahandog kami ng mga salitang Filipinong mahirap hanapan ng sansalitang salin sa Ingles, at sumasalamin sa makulay at mayaman nating kultura. Ito ay bilang paghahanda namin sa nalalapit na Ikalawang Kumperensiya sa Pagtuturo sa Filipino.

Advertisement

Comments Off on jiyaríya | kumpâ

Filed under Adarna House, Literature & Literacy

Comments are closed.