fántad | gígil

Isipin ninyo, tinanong kayo ng isang Ingles ninyong kaibigan kung ano ang kahulugan ng salitang gígil? Ano kaya ang pinakamaikli at pinakasimpleng paliwanag?

Kung susundin natin ang UP Diksiyonaryong Filipino,

gí·gil png : panginginig dahil sa pagpigil ng galit o tuwa sa isang  bagay

Paano kaya yan isasalin sa Ingles? Habang nag-iisip kayo: alam ba ninyong katutubo sa ating bansa ang titik F (at ang tunog nito)?

Sa UP Diksiyonaryong Filipino, ilan lamang ang mga wikang Bilaan, Bontoc, Ifugaw, Igorot,  Ivatan, Kalinga, Tiboli, at Tiruray na makikitaan ng paggamit ng titik F sa mga salita. Halimbawa:

fán·tad png [Tir] : paglalakad sa dalampasigan

May alam pa ba kayong ibang katutubong salitang gumagamit ng F?

– – – – – – – – –

Linggo-linggo, maghahandog kami ng mga salitang Filipinong mahirap hanapan ng sansalitang salin sa Ingles, at sumasalamin sa makulay at mayaman nating kultura. Ito ay bilang paghahanda namin sa nalalapit na Ikalawang Kumperensiya sa Pagtuturo sa Filipino.

1 Comment

Filed under Adarna House, Literature & Literacy, Workshops

One response to “fántad | gígil

  1. fatek!!!! yung tawag po sa tato sa katawan ng mga Ifugao. ^^