Bumisita sa WiKAHON.com!

Ikinalulugod po namin kayong anyayahan sa WiKAHON.com, ang aming website na nilikha para lamang sa WiKAHON.

Alamin kung ano ang WiKAHON, ang mga nilalaman nito, ang ginamit naming sistema ng pagsukat sa mga teksto, at ang paraan ng paggamit sa kahon.

Maaari ring gamitin ang website upang magpatakda ng demonstrasyon o presentasyon ukol sa WiKAHON sa inyong paaralan. Para naman sa mayroon nang WiKAHON, maaaring humingi ng tulong sa amin at sumangguni tungkol sa paggamit ng WiKAHON.

 

Comments Off on Bumisita sa WiKAHON.com!

Filed under Adarna House, WiKAHON

Comments are closed.