Unang Kumperensiya sa Pagtuturo sa Filipino

Bukas na po ang rehistrasyon para sa gaganaping Unang Kumperensiya sa Pagtuturo sa Filipino, hatid ng Adarna House at Kagawaran ng Filipino ng Ateneo de Manila University. Gaganapin ang Kumperensya sa ika-22 ng Oktubre, 2011 (Sabado) sa Ateneo.

Mga Plenaryong Panayam
• MGA SULIRANIN NG PAGTUTURO SA/NG FILIPINO
Virgilio S. Almario, Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan
• DESENTRALISASYON NG PAGTUTURO NG PANITIKANG FILIPINO
Dr. Bienvenido Lumbera, Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan

Breakout Sessions 1
• ANTAS NG READABILITY NG MGA PILING TEKSTO SA FILIPINO
Leonor Arcilla Diaz, Reading Department, UP College of Education
• ANG VISUAL LITERACY SA PAGTUTURO AT PAGKATUTO
Claudette M. Ulit, Kagawaran ng Filipino, Ateneo de Manila University
• E-FILIPINO: ANG PAGTUTURO NG WIKA AT KOMUNIKASYON
SA SISTEMANG ONLINE DISTANCE LEARNING
Jayson D. Petras, UP Open University, University of the Philippines – Diliman

Breakout Sessions 2
• PAGBUO NG MODELONG KURIKULUM SA PAGTUTURO NG FILIPINO
PARA SA MGA DAYUHANG MAG-AARAL NG ST. PAUL COLLEGE, PASIG
Dinalene S. Castañar, Sekondaryang Paaralan, St. Paul College – Pasig
• KOMIKS, SINE, TV, AT LARO: ISANG ALTERNATIBONG PAGTANAW
SA PAGTUTURO NG FILIPINO
Nanoy Rafael, Batibot at Community of Learners Foundation, Inc.
• ANG PANITIKAN SA PANAHONG VIRTUAL
Pamela Marie Cruz, Kagawaran ng Filipino, Ateneo de Manila University

Gabay sa Pagbabayad
Php 1,875.00 bawat kalahok
• hanggang ika-9 ng Setyembre
• hanggang ika-17 ng Oktubre para sa lima o higit pang kalahok

Php 2,500.00 bawat kalahok
• hanggang ika-17 ng Oktubre

Php 4,000.00 bawat kalahok
• mula ika-18 hanggang ika-22 ng Oktubre

Tatanggap lamang ng 100 kalahok ang Kumperensiya. Sakaling mas marami sa 100 ang magpatala, ang unang 100 na makapagpasa ng registration form at makakumpleto ng proseso ng pagbabayad ang makalalahok sa Kumperensiya. Upang kumuha ng kopya ng registration form at para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan sa (+632) 352-6765 local 119 o sa kumperensiya@adarna.com.ph.

17 Comments

Filed under Adarna House, Workshops