Isang mayang uhaw…

… sa environmental conservation.

Para suportahan si Max sa kaniyang pagmamalasakit sa kalikasan, maaari ninyong i-download ang high resolution na kopya ng poster na ito (1.8MB). I-print (mas maganda kung sa recycled paper) at ipaskil sa inyong opisina, tindahan, o eskuwela upang magsilbing paalala.

Comments Off on Isang mayang uhaw…

Filed under Adarna House

Comments are closed.