Ang Alamat ng Aklat Adarna

Bilang paunang talâ sa aming bagong blog, marapatin ninyong ibahagi namin ang kuwento kung paano nagsimula ang aming munting kompanya.

Nang huling bahagi ng dekada 70, lumapit ang Nutrition Center of the Philippines kay Virgilio S. Almario, isang kilalang makata at mananaliksik, upang pamunuan ang kanilang Mental Feeding Program. Naniniwala si Almario na ang kamangmangan ay isang malubhang sakit na kailangang puksain, kaya’t tinanggap niya ang trabaho para sa Mental Feeding Program. Naglunsad sila isang serye ng mga aklat-pambata na pinangalanan nilang Aklat Adarna, upang maisagisag ang kapangyarihang manggamot ng mahiwagang ibon.

Naglaon at natapos rin ang naturang programa, subalit nagpasya si Almario na ipagpatuloy ang serye sa tulong ng Children’s Communication Center. Nadagdagan pa ng maraming babasahin para sa mga bata, magulang, guro, at ibang nangangalaga sa kabataan. Sa dami ng inilalabas ng CCC, dumating ang panahong nangailangan na sila ng sarili nilang lathalaan at tagapamahagi.

At noong 1980, isinilang ang lathalaang kilala natin ngayon sa pangalang Adarna House. Ngayong 2008, dalawampu’t walong taon nang humahabi ng mga kuwento at naglalabas ng mga sanggunian at iba pang babasahin ang Adarna House, hindi lamang para sa mga batang Filipino kundi para sa lahat ng nagpapahalaga sa kapakanan ng kabataan.

Advertisement

Comments Off on Ang Alamat ng Aklat Adarna

Filed under Adarna House

Comments are closed.